• top10
  Jatoba (Brasilian Cherry) Elegance
  Adrenaline
  Jatoba Elegance 1R lakier półmat
 • lista ULUBIONYCH

  Brak produktów do wyświetlenia. Dodaj swój ulubiony produkt do listy w karcie produktu danej podłogi.

 


POLITYKA JAKOŚCI BALTIC WOOD

 

NASZE CELE

Najwyższa jakość baltic wood

Naszym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz jednej z czołowych pozycji na rynku zagranicznym wśród producentów najwyższej jakości podłóg z drewna naturalnego.

 

NASZE DYREKTYWY


Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • ciągłe zwiększanie udziału naszych produktów w rynku krajowym i zagranicznym,
 • umacnianie wizerunku firmy poprzez wysoką jakość świadczonych usług (dostarczanie wysokiej jakości wyrobu w oparciu o zasadę „zawsze na czas”),
 • realizację procesów projektowania, planowania, realizacji oraz dostarczania wyrobu w oparciu o jednolity, spójny Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Deklarując swoje pełne zaangażowanie w realizację wyznaczonego celu kierownictwo Baltic Wood zobowiązuje się do:

 • systematycznego monitorowania zadowolenia klientów, w celu ciągłego doskonalenia świadczonych usług,
 • ulepszania istniejących i ciągłego wprowadzania nowych technologii z uwzględnieniem aspektów ekologicznych,
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, jako czynnika konsolidującego całość procesów organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji personelu firmy, budując tym samym doskonale zorganizowany zespół, potrafiący w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę, czego efektem będzie produkt o wysokim poziomie jakości,
 • spełniania wszystkich wymagań wynikających z regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska,
  minimalizację zużycia surowców drzewnych poprzez ciągłe doskonalenie istniejących technologii
  i wdrażanie nowych technologii,
 • ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów technologicznych wytwarzanych
  produktów z materiałów drzewnych oraz z procesów energetycznych,
 • efektywnego wykorzystania pozostałości drzewnych w celach energetycznych,
  oszczędnego i kontrolowanego zużycia energii cieplnej i elektrycznej,
 • prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami prawnymi,
 • prowadzenia jawnej i otwartej polityki ochrony środowiska wobec wszystkich zainteresowanych
  stron,
 • ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej wszystkich pracowników.

 

 

 • top10
  Jatoba (Brasilian Cherry) Elegance
  Adrenaline
  Jatoba Elegance 1R lakier półmat
 • lista ULUBIONYCH

  Brak produktów do wyświetlenia. Dodaj swój ulubiony produkt do listy w karcie produktu danej podłogi.